www.kom.cz Zákaznická podpora

Průvodce registrací a aktivací služby

Jak postupovat od vyplnění prvního formuláře do zaplacení prvního měsíce.

Úvod

I. První fáze - objednávka
I.1. Objednávkový formulář
I.2. Potvrzovací email s autorizačním kódem
I.3. Aktivace služby
I.4. Služba je připravena, důležité informace.

II. Druhá fáze - doména
II.1. Registrace národních domén
II.2. Přesun národních domén

III. Třetí fáze - platba
III.1. Bankovní spojení
III.2. Faktury a účtované částky

Úvod
      Zřízení webhostingu lze rozdělit do tří fází. Ihned po ukončení první fáze, můžete svůj webhosting začít používat.

První fáze - Vyplnění objednávkového formuláře a aktivace služby (tato fáze trvá několik minut).

Druhá fáze - Převod případně registrace nové domény (několik minut až několik dnů).

Třetí fáze - Vaše první platba (do sedmi dnů od ukončení fáze I).

      Celkově je pro všechny tři fáze vyhrazeno 7 dnů, kdy de facto poskytujeme webhosting zdarma. Nejedná se však o nějakou formu bonusu na "lákání" zákazníků, ale o čistě technickou záležitost. Přejeme si, aby naši zákazníci mohli používat naši službu ihned a nemuseli čekat na to až proběhnou všechny administrativní procedury.
     

I. První fáze - objednávka
      Za standardní způsob uzavření objednávky považujeme on-line objednávku přes internet. V případě většího objemu objednávaných služeb jsme ochotni dohodnout se se zákazníkem na jiném způsobu.

I.1. Objednávkový formulář
      Na stránce http://www.kom.cz/objednavka.php naleznete tento objednávkový formulář.
      Na našem obrázku je vyplněn údaji, jaké jsme použili při objednání demo účtu. Chtěli jsme aby běžel na adrese demo.kom.cz, proto jsme v kolonce "doména v" zvolili kom.cz a do kolonky "požadované jméno domény" jsme zadali demo.
      Doménu demo.kom.cz ještě nevlastníme, proto jsme ponechali zaškrtnutou volbu "žádám o registraci"
      Potom jsme zadali emailovou adresu, je důležité aby byla funkční, protože nám na ni přijde spouštěcí kód, bez kterého se neobejdeme. Dále jsme dvakrát zadali heslo (jednou pro ověření): demo_komcz. Mimochodem jedná se o velmi špatnou ukázku volby hesla. Takové heslo je totiž snadno uhodnutelné. Ale u demo účtu to nevadí.
      Na závěr jsme přepsali čísla z obrázku, do políčka vpravo dole. Pokud se trápíte nad smyslem této podivnosti, vězte že se jedná o jednu z ochran proti automatům.
      Na začátku jsme přeskočili popis k volbě druhu webhostingu, protože odkaz je příliš dlouhý a vedle obrázku by dělal paseku. Variantu webhostingu pro první políčko formuláře si vyberte na adrese http://www.kom.cz/cenik.php

      Nyní formulář odešlete stisknutím tlačítka "Odeslat".

      Pokud vše proběhlo v pořádku, naskočí stránka s formulářem, který je zobrazen v bodě I.3. V opačném případě systém oznámí jaké nedostatky je třeba opravit.
      Po úspěšném vyplnění a odeslání tohoto formuláře je vhodný okamžik, ke kontrole vaší emailové schránky, kam by vám během velmi krátké chvíle měl přijít potvrzovací email.

I.2. Potvrzovací email s autorizačním kódem

      V okamžiku úspěšného odeslání objednávkového formuláře, vám systém zašle uvítací email. Nevyhazujte jej po provedení autorizace, protože obsahuje i platební informace, jako bankovní spojení, variabilní symbol a částku, kterou máte uhradit.
      Nyní nás však zajímá část zobrazená na zde uvedeném obrázku. Levým dvojklikem zvýrazněte spouštěcí kód, v tomto případě 337907488 a pomocí CTRL+C si jej zkopírujte do schránky. Pak se přepněte do okna prohlížeče, kam spouštěcí kód vložíte.

      V případě, že jste nechtěli dokončit registraci současně s jejím objednáním, nebo se vám po odeslání prvního formuláře ztratilo spojení, nebo se potvrzovací email někde zatoulal a vám se na něj nechtělo čekat ... Pro všechny tyto případy obsahuje potvrzovací email radu jak jinak je možné provést krok I.3. Ve většině případů však budete postupovat tak, jako my při vytváření účtu demo.kom.cz.

I.3. Aktivace služby

      Zde si prosím povšiměte jednoho detailu, na této stránce je vypsáno vaše přihlašovací jméno. Dále je obsaženo i v potvrzovacím emailu.
      V okamžiku, kdy do tohoto formuláře zadáte spouštěcí kód a odešlete jej, dojde k vytvoření vašeho účtu. Tento okamžik nazýváme aktivací služby a od tohoto okamžiku začíná běžet sedmi denní lhůta, během které je nutné provést první platbu.

I.4. Služba je připravena, důležité informace.

      Po odeslání předchozího formuláře se na obrazovce objeví hláška o úspěšné aktivaci služby. Na této stránce jsou uvedeny některé důležité informace, které opakujeme na tomto místě, protože vy již v budoucnu nebudete mít možnost právě tuto stránku zobrazit.

     

II. Druhá fáze - doména
      V případě, že jste zvolili jinou doménu než .kom.cz budeme vás do 24h kontaktovat ohledně dalšího postupu. V případě .kom.cz dojde k vytvoření domény současně s vaší registrací.

II.1. Registrace národních domén
      U všech národních domén požadujeme platbu předem. U domén .com, .net, .org, .us, .biz se jedná o částku 300,- Kč, která zahrnuje i poplatek správci TLD na první rok.
      V případě .cz se jedná o částku 2560,- (1600,- vybírá náš národní správce domény .cz jednorázově za registraci domény, 800,- je poplatek stejné firmě za první rok, 160,- je naše provize). Vzhledem k tomu, že firma NIC-CZ nevyžaduje platbu předem, stačí nám předem zaplatit pouze částku 160,- Kč. S tím, že zbytek budete muset doplati během asi 30-ti dnů.

II.2. Přesun národních domén
      U domény .cz je bez poplatku.
      U domén .com, .net, .org, .us, .biz se jedná o částku 300,- Kč, která zahrnuje i poplatek správci TLD na jeden rok od přesunu domény k nám. I zde požadujeme platbu předem.

III. Třetí fáze - platba
      Potvrzovací email kromě jiných informací obsahuje též variabilní symbol, který uvádějte u svých plateb.

III.1. Bankovní spojení
      Číslo našeho účtu i kód banky naleznete v potvrzovacím emailu a na stránce http://www.kom.cz/kontakt.php.

III.2. Faktury a účtované částky
      Na částky nižší než 200,- Kč standardně faktury nezasíláme. A služby nepřesahující tuto částku účtujeme vždy za vícero měsíců, tak aby fakturovaná částka přesáhla 200,- Kč.
      V případě potřeby jsme ochotni zákazníkovi vyjít vstříc, účtovat a fakturovat i nižší částku, ovšem potom vyžadujeme za tento úkon příplatek 10,- Kč.

     

     
     

     

@2003 Richard Ruibar, www.kom.cz