www.kom.cz Zákaznická podpora

CGI skripty

CGI se spouští s právy vlastníka * Neumožňuje spouštět binární programy * Dostupné interpretry jsou Perl a Bash

1. Spouštění CGI skriptů
2. Dostupné jazyky
3. Práva CGI skriptů a souborů se kterými pracují
4. CGI debugger
5. Verze Perlu a dostupné moduly

1. Spouštění CGI skriptů
      Prostřednictvím prohlížeče, lze CGI skripty spouštět pouze v adresáři /cgi-bin, který je umístěn ve vašem domovském adresáři již při vytvoření vašeho účtu. Je to sesterský adresář, vašeho adresáře /www. Volání skriptu ahoj.pl v adresáři /cgi-bin se skrze prohlížeč provede takto: http://vašedoména/cgi-bin/ahoj.pl

2. Dostupné jazyky
      Pro psaní CGI skriptů můžete na našem serveru využít dvou předinstalovaných interpretačních jazyků. Jedním je jazyk Perl a druhým interpretr příkazů Bash. Cesty k těmto interpretrům jsou uvedeny níže. K jiným interpretrům nemáte přístup. Z bezpečnostních důvodů neumožňujme spouštět binární (zkompilované) programy.

Cesta k interpretru jazyka Perl: /usr/bin/perl
Cesta k příkazovému interpretru Bash: /bin/bash nebo /bin/sh

Pozn.: V případě, že máte již hotové skripty s uvedenou jinou cestou, rádi vám na požádání vytvoříme odkaz na interpretr na potřebném místě.

3. Práva CGI skriptů a souborů se kterými pracují
      Všechny CGI skripty se na našem serveru spouštějí s právy jejich vlastníka (nikoli s právy webového serveru, jak to někdy bývá). Výhoda tohoto přístupu je v tom, že pokud potřebujete provádět zápis do souborů, nemusíte jim nastavovat nebezpečná práva zápisu celým světem. Stačí nastavit právo zápisu vlastníkovi souboru, což jste vy.
      Na našem serveru není možné, aby cizí CGI skripty četly zdrojové soubory vašich CGI skriptů, jednoduše proto, že pro ně neexistují. Ale kdyby tato ochrana selhala, ani potom je nebudou moci přečíst, pokud jim nastavíte pouze nezbytná práva. Vůbec není třeba nastavovat jakákoliv práva vůči skupině, ani okolnímu světu. Stačí nastavovat potřebná práva jen pro vlastníka (pro vás) a to jak souborů se skipty, tak u souborů, se kterými mají vaše skripty pracovat.
      Nastavení práv souborů můžete provádět buď v shellu pomocí SSH nebo prostřednictvím Řídícího panelu - Správce souborů.

Práva pro CGI skripty nastavujte na: 700, příp. 500
Práva souborů do kterých chcete zapisovat: 600
Práva souborů ze kterých chcete pouze číst: 400

4. CGI debugger
      V případě potíží s CGI skriptem, můžete využít náš interní debugger. Za tím účelem stačí volat skript, jakoby byl v adresáři /cgi-bin-d/, místo /cgi-bin/. Výstup tohoto debuggeru může obsahovat pro vás cenné informace, podobné jaké by jste našli v error logu, ale i další.

Script /cgi-bin/angelika/djofrej.pl
volat jako /cgi-bin-d/angelika/djofrej.pl

5. Verze Perlu a dostupné moduly
      Použitá verze Perlu je 5.6.1, v případě potřeby můžeme pro vás provést instalaci jiné verze. Každý zákazník má totiž ve svém domovském adresáři svou vlastní instalaci jazyka Perl.
      Ve výchozím stavu je nainstalována pouze minimální verze jazyka Perl, bez jakýchkoliv modulů. Většina uživatelů se bez nich obejde, protože při běžném programování nejsou třeba. Pokud potřebujete pomocí direktivy use načítat konkrétní moduly, můžete si je uložit do adresáře /lib/perl/site-perl/ nebo požádat o jejich instalaci naši podporu na podpora@kom.cz . Tyto přiinstalované moduly jsou považovány za vaše soubory a proto vám ubírají místo na disku.

@2003 Richard Ruibar, www.kom.cz