www.kom.cz Zákaznická podpora

Vestavěné skripty

1. Úvod
2. Jak s nimi pracovat
3. Jak používat SSI
4. Popis kom_dat
5. Popis kom_svatek
6. Popis kom_formmail

1. Úvod
      Vestavěnými skripty nazýváme sadu CGI skriptů, které jsme připravili pro naše zákazníky. Budeme ji nadále rozšiřovat na základě požadavku zákazníků. V současné době jsou vytvořeny skripty pro vložení aktuálního času, jména osoby která má svátek a skript pro odesílání formulářů emailem. Posledně zmiňovaný skript nabízí širokou škálu konfiguračních možností, proto je mu věnována samostatná stránka: cgi.vestavene.formmail.html (Formmail - odesílání formulářů na email).

2. Jak snimi pracovat
      Tyto skripty jsou uloženy v systémové oblasti serveru, takže běžným způsobem (zadáním skutečné cesty k nim) jsou pro vás nedostupné.
      Náš server je upraven tak, že pokud se v cestě požadovaného dokumentu vyskytuje adresář /cgi-bin/, potom se nejprve skript vyhledává ve vašem adresáři /cgi-bin/. Není-li tam nalezen, potom se server podívá do adresáře s vestavěnými skripty. Je-li nalezen tam, spustí se. V opačném případě server vrátí chybu: "Not Found".
      Takže vestavěné skripty voláte tak, jakoby byly ve vašem /cgi-bin/ adresáři, i když tam ve skutečnosti nejsou :-) Pokud by jste ve svém /cgi-bin/ adresáři vytvořili stejnojmenný soubor, potom se pustí on. To je také důvod, proč všechny vestavěné skripty začínají prefixem kom_ .
      V některých případech je vhodné tyto skripty volat pomocí SSI (Server Side Includes), jak si ukážeme u popisu kom_dat a kom_svatek. Jindy je vhodné je volat pomocí formuláře, viz. popis kom_formmail.

      Vestavěné skripty se spouští s právy toho, komu patří cgi-bin adresář, ze kterého jsou volány. Jinými slovy, spouští se s vašimi právy stejně jako ostatní cgi skripty, jen jsme nemohli říci s právy vlastníka skriptu, protože v tomto případě skript vlastní někdo jiný.

3. Jak používat SSI
      Jak bylo řečeno, některé vestavěné skripty se spouští pomocí SSI. To je zkratka pro technologii vkládání na straně serveru. Vkládat lze různé komponenty jako: obsah souboru, výstup z nějakého programu či skriptu (to je případ vestavěných skriptů), obsah nějaké proměnné, jako například systémový čas.
      Server Side, znamená na straně serveru, čili vkládání provádí webový server. Aby poznal, že má se souborem pracovat pomocí této technologie, musíme mu to nějak sdělit. Používáme k tomu jiný druh přípony, místo klasického .html, použijeme .shtml. Všechny soubory s touto příponou server zpracovává pomocí technologie SSI.
      Pro soubory .shtml platí úplně stejná pravidla jako pro klasické .html soubory. Je zde jen jedna vyjímka: "Pokud se v tagu pro komentář vyskytuje na začátku dvojkřížek, není tento tag považován za komentář, ale za příkaz k vložení něčeho. Čeho, to záleží na dalším obsahu tohoto tagu." Jinak se ve všem jedná o klasické HTML.

4. Popis kom_dat
      kom_dat je skript pro vložení aktuálního času. Volá se za použití SSI (soubor musí mít příponu .shtml) takto:

<!--#include virtual="/cgi-bin/kom_dat" -->

vloží např. řetězec "Čtvrtek 1.5.2003" na místo komentáře.

Příklad:

Dnes máme: <!--#include virtual="/cgi-bin/kom_dat" -->

způsobí např. výstup:

Dnes máme: Čtvrtek 1.5.2003


5. Popis kom_svatek
      kom_svatek je skript pro vložení jména, které má svátek. Volá se za použití SSI (soubor musí mít příponu .shtml) takto:

<!--#include virtual="/cgi-bin/kom_svatek" -->

vloží např. řetězec "Blahoslav" na místo komentáře.

Příklad:

Dnes má svátek: <!--#include virtual="/cgi-bin/kom_svatek" -->

způsobí např. výstup:

Dnes má svátek: Blahoslav


6. Popis kom_formmail
      kom_formmail je skript určený pro odesílaní formulářů emailem. Lze jej však použít i pro odesílaní emailů skrze web. Nabízí širší možnosti konfigurace, proto je mu věnována samostatná stránka s dokumentací, kterou naleznete zde.


@2003 Richard Ruibar, www.kom.cz