www.kom.cz Zákaznická podpora

Nastavení emailového klienta

Emailový klient je například Outlook Express

1. Úvod
2. Klient a server
3. Konfigurace klienta pro hlavní účet
4. Konfigurace klienta pro vámi vytvořené účty
5. Příklad
1. Úvod
      Na tomto místě nebudeme přesně popisovat cestu, kterou musí email projít při doručení od jednoho uživatele k druhému. Popíšeme jen nezbytné minimum, nutné k tomu, aby uživatel dokázal nakonfigurovat svého poštovního klienta.

2. Klient a server
      Server je program, který poskytje nějakou službu. Od toho je odvozen jeho název, z anglického "serve" - obsluhovat. Typickým serverem je například webový server, tedy stroj, který posílá jiným počítačům soubory prostřednictvím služby www.
      Klientem je nazýván ten druhý. Ten kdo žádá server o nějakou službu. V prostředí www, je klientem internetový prohlížeč (browser), například Netscape, Lynx, MSIE.

      Posílání a příjmaní emailů je služba jako každá jiná. Proto obě tyto činnosti potřebují svůj server. Jeden obstarává odesílání pošty, druhý její příjem. Často jsou tyto dva servery umístěny na stejném stroji. Takže fyzicky obě služby obstarává jeden počítač, na kterém ale běží dva servery.
      Pro odesílání emailové pošty se nejčastějí používá protokol SMTP. Pro příjmání protokol POP3. Servery se v tomto případě nazývají podle služby, kterou poskytují. Máme tedy SMTP servery a POP3 servery. SMTP server je "serverem odchozí pošty", zatímco POP3 "serverem příchozí pošty".

      Na druhé straně spojení je emailový klient. To je program, který znají snad všichni uživatelé internetu. Je to ten program ve kterém vytváříte, odesíláte, příjmáte i čtete emaily. Mezi typické zástupce patří: Outlook Express, Eudora, pine a mnohé jiné. Aby váš emailový klient pracoval, musíte jej správně nastavit, což je s velkou pravděpodobností důvod, proč čtete tento soubor s nápovědou :-)

3. Konfigurace klienta pro hlavní účet
      Zaprvé adresy serverů pro příchozí a odchozí poštu. V našem případě obě služby obsluhuje tentýž stroj, jehož adresa je mail.kom.cz. Tento údaj tedy zadáte dvakrát, jednou do kolonky "server příchozí pošty", či "POP3 server", podruhé do kolonky "server odchozí pošty" nebo "SMTP server".
      Pro příjem (a u nás i pro odesílání) pošty musí váš klient znát přihlašovací jméno a heslo, aby se mohl k serverům přihlásit. A aby ony poznaly, že se jedná skutečně o vás a ne o někoho cizího, kdo by si chtěl přečíst vaši poštu. Toto jsou tedy další dva údaje, které musíte zadat při konfiguraci svého klienta. Pravděpodobně je budete muset zadávat dvakrát, jednou pro SMTP server, podruhé pro POP3 server. U některých klientů, jako např. u Outlook Express je možné zaškrtnutím jediného políčka dát klientovi na vědomí, že pro přihlašování k SMTP serveru má použít stejné klíče jako pro POP3 server, viz. příklad níže.

      Tím jsme vyčerpali všechny údaje nutné k tomu, aby váš klient dokázal komunikovat s naším serverem, příjmat a odesílat emaily.

4. Konfigurace klienta pro vámi vytvořené účty
      V Řídícím panelu si můžete vytvářet další emailové účty. Zde se však jedná pouze o zřizování účtů na POP3 (příjmacím) serveru. SMTP účet se u těchto subúčtů nevytváří.
      Konfigurace emilového klienta je tedy v zásadě stejná jako u hlavního účtu, jen s tím rozdílem, že pro přihlašování k SMTP serveru zadávate stále tytéž údaje (a stejné jako u hlavního účtu). Zatímco u POP3 zadávate pokaždé jiné. Vždy to přihlašovací jméno a heslo, jaké jste zvolili v Řídícím panelu při vytváření účtu.

5. Příklad
      Ukážeme si konfiguraci poštovního klienta pro dvě emailové adresy: sef@bublinarna.kom.cz a sekretarka@bublinarna.kom.cz. První účet je hlavním účtem, který vznikl při registraci služby na našem serveru. Účet pro sekretářku jsme vytvořili dodatečně v Řídícím panelu.

@2003 Richard Ruibar, www.kom.cz