www.kom.cz Zákaznická podpora

Emailové odpovídače

Domovský adresář uživatele * Výchozí struktura souborů * Účel adresářů * /cgi-bin * /www * /stats * Kam se soubory

1. Popis
2. Pravidla pro automatické odpovědi
3. Podmínky
4. Soubory s definicemi odpovědí
5. Příklad
1. Popis
      Náš mailový server může zasílat automatické odpovědi jako reakci na emaily, které přicházejí do vašich schránek. Díky poměrně širokým možnostem konfigurace, které naše řešní nabízí, můžete této technologie využít například k zasílání různé odpovědi v závislosti na obsahu předmětu příchozí zprávy a (nebo) adrese odesílatele.
      Nastavení odpovídačů provedete v řídícím panelu v nabídce "Emaily - odpovídače". Kde pro každý ze svých emailových účtů můžete definovat pravidla za kterých se pošle ta či ona odpověď. Texty automatických odpovědí můžete ukládat do souborů na libovolném místě prostoru příslušného k emailovému účtu. Doporučujeme však používat výchozí adresář ~/Mail/auto/ (proč, se dočtete zde).
      Skutečnost, že na některou z příchozích zpráv bylo automaticky odpovězeno poznáte na první pohled podle toho, že na začátku jejího předmětu je v hranatých závorkách uveden název zaslaného souboru. Tento rys našeho systému oceníte zejména při ladění podmínek pro zasílání odpovědí (máte snadnou kontrolu co se na jakou zprávu odpovědělo). Můžete toho využít i při nastavování svého emailového klienta k rozdělování příchozích emailů do složek. Ale hlavně vždy máte jistotu, co se komu samoodpovědělo.

      Dále si řekneme o tom, jak se vytvářejí pravidla pro odpovídače, jak se v nich definují podmínky, jak nejsnáze vytvořit soubory pro autoodpovědi, jaká úskalí při jejich vytváření hrozí a co by vám mohlo činit potíže. Na závěr si ukážeme příklad.

2. Pravidla pro automatické odpovědi
      Pro každou emailovou schránku můžete nadefinovat libovolný počet pravidel, podle kterých se zasílání automatických odpovědí řídí. Tato pravidla se vyhodnocují postupně podle svého pořadového čísla tak dlouho, dokud se nedojde na pravidlo, které vyhovuje, potom je odeslána příslušná odpověď.
      Pravidlo je skupina podmínek, které musejí být splněny, doplněná o definici souboru, který se má poslat v případě platnosti této podmínky. Například: je-li odesílatel z domény .cz a předmět zprávy obsahuje slovo "jekatista", potom pošli soubor i_and_y.txt.
      V prostředí řídícího panelu, při konfiguraci autoodpovídačů, je jedno pravidlo reprezentováno jedním řádkem.

3. Podmínky
      Každé pravidlo, kromě automaticky přidělovaného pořadového čísla, obsahuje dvě povinné podmínky:

1) Login - přihlašovací jméno do mailové schránky, na kterou se pravidlo vztahuje.
2) Soubor - cesta do souboru, který se má v případě platnosti pravidla použít jako tělo automaticky odeslané zprávy.

dále může pravidlo obsahovat tři nepovinné podmínky:

3) Od - seznam emailových adres nebo domén, z nichž musí zpráva přijít
4) Od-NE - seznam emailových adres nebo domén, z nichž nesmí zpráva přijít
5) Předmět - jaký text musí předmět obsahovat, aby pravidlo platilo. Je možné použít *.

      Žádná z podmínek není povinná a lze je libovolně kombinovat. Aby pravidlo platilo, musejí být splněny všechny podmínky. Pravidlo u kterého nejsou zadány žádné podmínky, platí vždy. Takové pravidlo by jste měli dávat až na konec seznamu, protože cokoliv, co by bylo za ním, by se již nevyhodnocovalo.

3.1 Seznam emailových adres
      Seznamy emailových adres v 3) a 4) samozřejmě mohou obsahovat i jen jednu nebo dokonce žádnou adresu. Pokud se má prvek seznamu vztahovat na celou doménu, potom její název zadávejte bez zavináče.
      Ad 4) Pokud je adresa odesílatele z této množiny, potom pravidlo neplatí. Použijte k vyjmenování adres známých a přátel, se kterými jste v běžném kontaktu a necítíte potřebu jim zasílat automatické odpovědi (resp., potřebu asi necítí oni :-)
      Ad 3) můžete využít například pro definici spammerů a k automatickému odeslání odpovědi, aby vám dali pokoj ap.

3.2 Příklady seznamů emailových adres:
"spammer@nekde.com" - platí pokud email přijde z této adresy.

"bulkmail.com" - platí pokud email přijde z libovolné adresy z bulkmail.com, například lada@bulkmail.com, fifina@bulkmail.com, ale i vlada@ilic.uljanov.bulkmail.com atd.

"spammer@nekde.com,bulkmail.com" - spojení obou předchozích pravidel.


3.3 Podmínka pro předmět
      Zde můžete použít jakýkoliv text, přičemž můžete použít znak * (hvězdička), který má ten význam, že zastupuje libovolný (tedy i 0) počet libovolných znaků.
      Teoreticky zde lze použít libovolný posixovský regexp, ale řídící panel nepovolí jeho vložení. Z bezpečnostních důvodů nemáte právo měnit příslušný konfigurační soubor ani ručně skrze FTP nebo SSH, takže sami nemáte možnost jej upravit. Pokud něco takového požadujete, kontaktujte podporu, provdedeme potřebné změny za vás.

      Tohoto pravidla můžete s výhodou použít například k automatickému zasílání bližších informací o vašich produktech. Kdy se na základě obsahu předmětu rozhodne o tom, jaká zpráva se má odeslat zpět.

3.4 Příklady na podmínky pro předměty:

"info" - platí pokud předmět příchozí zprávy obsahuje pouze text "info" a s vyjímkou mezer na začátku a na konci, nic jiného. Tomuto pravidlu tedy budou vyhovovat například tyto předměty: "info", "   info", "   info   ", "info   "

"*info*" - platí pokud předmět příchozí zprávy obsahuje text info a to kdekoliv. Vyhovovat tedy budou například tyto předměty: "info", "pošlete mi info", ale i "pošlete mi informace"

"*info*motor*" - platí v případech, kdy předmět obsahuje řetězec "info", následovaný libovolným počtem dalších znaků, za kterými následuje řetězec "motor".Vyhovovat budou například tyto předměty: "Chci info a motor", "pošlete mi informace o motorech", ale i "infomotor"

"info*motor" - podobně jako předchozí s tou vyjímkou, že předmět musí začínat na "info" (kterému mohou předcházet mezery). Dále nyní musí řetězec končit řetězcem "motor", za nímž mohou případně následovat mezery. V ostatních případech bude tato podmínka neplatná. Z případů uvedených o odstavec výše by nyní vyhovoval jen: "infomotor". Dále by vyhovovaly například tyto předměty: "info a motor", "informace o motor"

4. Soubory s definicemi odpovědí

4.1 Kde
      Jeden z důvodů proč je pro vás výhodné ukládat definice autoodpovědí do adresáře, který je k tomu předurčen (~/Mail/auto/) spočívá v tom, že do předmětu zprávy která přijde k vám se ve všech ostatních případech uvádí v hranatých závorkách celá cesta. Zatímco v případě použití výchozího adresáře se část /Mail/auto/ vypustí. Pokud je tedy například zaslaná odpověď definovaná v ~/Mail/auto/def.txt, bude předmět zprávy kterou obdržíte vy obsahovat na začátku: [def.txt]. Je-li však zasláno ~/www/hehe/haha/hihi.txt, potom budete mít v předmětu na začátku přidán dlouhý řetězec: [/www/hehe/haha/hihi.txt], což není zrovna praktické. Předmět zprávy kterou obdrží ten jemuž byla zaslána autoodpověď zůstane původní, jen před něj bude vložen řetězec Re:.

4.2 Jak
      Vzhledem k bezpečnosti dat na serveru, zde platí jistá pravidla, která je nutno dodržet. Soubory musí mít správného vlastníka, vhodná práva a musí být na správném místě.

      Nejjednodušší způsob jak s jistotou vytvořit soubory se správným nastavením je tento. Soubory nevytvářejte :-)) Pouze zadejte jejich název při definici pravidel. Zhruba do 30-ti minut od zadání pravidla budou tyto soubory vytvořeny automaticky systémem, za předpokladu, že neexistují. Potom proveďte jejich úpravu skrze "Správce souborů" v "řídícím panelu".
      Upozornění: soubory pro automatické odpovědi těch emailových účtů, které jste si vytvořili sami skrze "řídící panel", se vyhledávají v adresáři ~pops/jméno_účtu. Pokud si vytvoříte emailový účet info@vasedomena.cz potom jeho výchozí adresář se samoodpověďmi je ~/pops/info/Mail/auto/ nikoli jen ~/Mail/auto/, kde jsou definice autoodpovědí k vašemu hlavnímu emailovému účtu, založenému při registraci.

      Pokud ovládáte práci s příkazovým řádkem OS Linux, můžete soubory vytvořit za použití shellu pomocí SSH. V příslušném adresáři vytvořte soubor pomocí touch nebo textového editoru pico. Vlastníkem musí být vlastník emailového účtu, skupina vaše. Skupinu nebudete muset měnit, vlastníka ano.

      Varování: pokud vytvoříte soubory pro autoodpovědi ze svého hlavního FTP účtu nebo skrze "Správce souborů", potom autoodpovídač nebude fungovat. Protože soubory s autoodpovědí budou mít jiného vlastníka, než emailový účet.

5. Příklad
      Mějme tři soubory: def.txt obsahující zprávu, kterou budeme chtít posílat v těch případech, kdy nenastane žádné jiné pravidlo. Dále bubliny.txt, kterou chceme zasílat zákazníkům se zájmem o bubliny. A vzduch.txt pro zákazníky se zájmem o vzduch. Naše soubory mohou vypadat například takto:

vzduch.txt
Dodáváme několik druhů vzduchu: horský, dálniční, lesní, pouštní, sklepní aj. Mezi opravdové speciality patří vzduch některých našich velkoměst, v naší nabídce si můžete vybrat mezi vzduchem brněnským, olomouckým, ostravským, pražským, ale i jinými.

Všechny výrobky jsou dodávány v trvanlivých obalech, vyhovujících předpisům a směrnicím EU. Vlastníme certifikát ISO 9002, který zaručuje vysokou kvalitu našeho zboží. V případě zájmu bla bla bla ...


bubliny.txt
Vzduchové bubliny jsou dodávány v průhledných sklenicích obsahujících kromě bublin různě zbarvenou tekutinu. Nabízíme širokou škálu barev a jsme ochotni vyhovět individuálním požadavkům zákazníků. Bubliny můžeme zhotovit z libovolného ze vzduchů, který máme v nabídce. Pokud vás zajímá konkrétní vzduchová nabídka, zašlete na stejnou adresu email s předmětem obsahujícím slovo vzduch. .....

def.txt
Naše firma se specializuje na dodávku vzduchu v bublinách, i v celku. Pokud chcete bližší informace o bublinách zašlete email na stejnou adresu, obsahující v předmětu slovo bubliny. Podobně v případě vzduchu zadejte vzduch.

Pevně věříme, že si v naší nabídce vyberete a s případnými bublinami, či vzduchem budete spokojeni.


      Potom pravidla pro předměty, určující který z textů se má poslat, mohou vypadat následovně:
1. "*vzduch*" - platí pokud příchozí email má v předmětu například: "vzduch", "Chci vzduch", "Nemám vzduch", "Co blbnete s tím vzduchem, vy šašci !" aj. Pokud předmět neobsahuje slovo vzduch, jde se na další pravidlo.

2. "*bubliny*" - zde platí totéž jako o vzduchu, jen slovo vzduch je nahrazeno slovem bubliny.

3. "" - pokud jsme došli až sem, vykoná se toto pravidlo (za předpokladu, že vyhovují i další podmínky Od a Od-NE). V tomto případě jsme nezadali do pravidla o předmětu nic, proto vyhoví ve všech případech.
@2003 Richard Ruibar, www.kom.cz