www.kom.cz Zákaznická podpora

Omezení při používání předávačů a odpovídačů

Domovský adresář uživatele * Výchozí struktura souborů * Účel adresářů * /cgi-bin * /www * /stats * Kam se soubory

Popis
      V okamžiku, kdy aktivujete předávač nebo odpovídač pro některý ze svých emailových účtů, začínají pro tento emailový účet platit jistá nová opatření a omezení. Ani jedno, ani druhé nemá takový charakter, že by uživatele omezovalo, spíše naopak. Nicméně, je třeba aby jste o těchto věcech věděli.
      Veškeré programové vybavení ovládající řídící panel a jeho funkce dělal velmi dobrý programátor, nicméně i on je člověk a lidé dělají chyby. Programy běží na počítači, tedy na technickém prostředku, i technika mívá své slabé chvilky. Z obou těchto důvodů se od okamžiku aktivace výše uvedených služeb začíná provádět záloha vašich příchozích emailů a to tak, že se udržuje posledních 100 emailů. Tyto zálohy se ukládají do vašeho adresáře ~/Mail/backups/. Je to hlavně z toho důvodu, aby se vaše emaily neztratily, kdyby došlo k chybě ve filtrech, které řídí doručování emailů při používání předávačů a auto-odpovědí. Na začátku filtrů dojde k uložení zálohy, teprve potom se začnou zprávy filtrovat.
      Silně vám doporučujeme, čas od času nahlédnout do složky ~/Mail/backups/ a prohlédnout si její obsah. Soubory obsahující zprávy, o kterých víte, že byly zpracovány správně, můžete klidně mazat. V případě, že naleznete nějakou nesrovnalost, kontaktujte nás prosím. A to i v případě že se z vašeho hlediska nebude jednat o důležitou zprávu. Mohlo by to totiž svědčit o chybě v programu, která by mohla způsobit, problémy u někoho jiného. Při této příležitosti podotýkáme, že náš software byl náležitě a dlouhodobě testován. Pravděpodobnost výskytu chyby takového charakteru považujeme za blízkou nule, nicméně: " Čert nikdy nespí."

      Další opatření jsou toho charakteru, aby znemožňovala tzv. mailovou smyčku. Představte si dva emailové účty A a B. A má nastaven účet na předávání zpráv k B. B totéž, ale opačně. Pokud by se neprovedla žádná opatření, došlo by k tomu, že po příchodu zprávy na jeden z těchto účtů si budou A a B neustále přeposílat tutéž zprávu :-) Což by se projevilo tak, že majitelé těchto účtů by měli plnou schránku obsahující moře kopií téže zprávy. K podobnému problému by došlo v situaci stejné jako výše, jen s tím, že místo předávačů by oba účty používaly automatickou odpověď.
      Protože každý řetěz je jen tak pevný, jak je nejpevnější jeho nejslabší článek, jsou v našem řešení prováděny vícenásobné kontroly k zabránění smyček.

Opatření a omezení k zamezení mailové smyčky:
  1. Na začátek předmětu automatické odpovědi se přidává řetězec "Re:"
  2. Automatická odpověď se neposílá na zprávy, jejichž předmět začíná řetězcem "Re:"
  3. V krátkém časovém období neobdržíte dvě zprávy se stejným Message-id.
  4. V krátkém časovém období nedojde k odeslání stejné automatické odpovědi na stejnou emailovou adresu.
  5. Pokud příchozí zpráva obsahuje hlavičku X-Loop s emailovou adresou na kterou by se měla poslat automatická odpověď, potom k autoodpovědi nedojde.
ad 1) a 2)
      Toto je běžný standard pro auto-odpovídače. Je zde jistá šance, že i auto-odpovídač na cizím serveru bude dodržovat tuto konvenci a proto sama tato dvě pravidla by měla ve většině případů zabránit mailové smyčce. Nicméně, není jisté, že cizí servery takto fungují, proto jsou u nás použita i další opatření.

ad 3)
      Každá emailová zpráva má své unikátní číslo. Toto číslo se nazývá Message-id (dále jen msgid). Při přeposílání (forwardu) zprávy, zůstává toto unikátní číslo zachováno.
      Případ, ve kterém by jste korektní cestou mohli dostat více zpráv se stejným msgid nastane například v takovéto situaci: Odesílatel zprávy je členem dvou nebo více emailových konferencí, jejichž členy jste i vy. Pošle-li svůj příspěvek do všech konferencí, potom vám přijde několik kopií téže zprávy, z každé konference jedna. Tyto zprávy budou mít stejné msgid. V řešení našeho mailového serveru vám však přijde zpráva pouze z jedné konference ! Ostatní jsou vyhozeny, neukládají se ani do adresáře ~Mail/backups/
      Výhoda: Mnohým uživatelům takové nastavení vyhovuje, protože členy konferencí jsou hlavně kvůli získávání informaci a pokud odpovídají na příspěvek bývá pro ně spíše důležitá odpověď původce, než to aby "oslnili" určitou komunitu. Uživatelé tedy často právě takovou konfiguraci mailového serveru požadují. Náš server není takto nakonfigurován z tohoto důvodu, ale z důvodů zabraňujících mailové smyčce, proto toto omezení nemůžeme v dohledné době zrušit, ale viz. níže.
      Nevýhoda: Některým uživatelům toto řešení nemusí vyhovovat. Například takovým, pro které jsou emailové konference součástí jejich internetové, marketingové strategie a je pro ně důležité reagovat na všech fórech :-) Je-li toto váš případ, kontaktujte nás, jsme schopni vám nabídnout řešení jinými technickými prostředky, bez tohoto omezení.
      POZOR! Zprávy se stejným msgid se ani neukládají do složky se zálohami, hned na začátku filtrů se vyhazují.
      Toto omezení platí pro každé msgid po omezenou dobu.

ad 4)
      Při odesílání automatické odpovědi se nejpreve zkontroluje, zda nebyla stejná odpověď zaslána na stejnou adresu v posledních 24 h. Pokud ano, potom se nová stejná automatická odpověď neodešle. Pokud však příchozí zpráva odpovídá pravidlu pro zaslání jiné auto- odpovědi, tato zaslána bude.
      Toto omezení je nutné pro případ, že by vám poslal zprávu někdo ze serveru, kde se nepřidává řetězec "Re:" na začátek předmětu automatické odpovědi. A měl by nastaveno auto-odpovídání. Potom by bez této podmínky mohlo dojít k mailové smyčce mezi naším a jeho serverem.

ad 5)
      Toto je spíše technická informace, kterou běžný uživatel neupotřebí. Hlavička X-Loop se používá k tomu účelu, aby při automatické odpovědi neodpovídal emailový účet donekonečna sám sobě. Pokud by jste poslali email sami sobě, autoodpovídač by si do nekonečna odpovídal na své vlastní autoodpovědi. To ovšem pouze za předpokladu, že by z nějakého důvodu selhala ochrana pomocí "Re:". Proto se přidává speciální hlavička X-Loop, do níž se umisťuje emailová adreasa toho kdo automaticky odpovídá a mezi podmíky pro odeslání auto-odpovědi se přidá, že X-Loop nesmí obsahovat mou adresu.
      Protože emailové hlavičky, začínající na X jsou standard pro nestandardy :-), běžné emailové klienty a servery je dále nepředávají. Mohou je však předávat odpovídače a předávače, což dělají i ty naše.
      Existuje zde jistá teoretická možnost, že právě kvůli tomu, že příchozí zpráva v X-Loop obsahuje vaši emailovou adresu, že kvůli tomu nedojde k odeslání automatické odpovědi. Tato podmínka není nezbytná, zavádíme ji jen jako experimentální, za účelem navýšení jistoty, že nedojde ke smyčce. Pokud s ní budou potíže, jsme odhodláni ji odstranit. Při testech se žádné problémy neprojevily.
      Na doručení samotné zprávy toto omezení nemá vliv, ani v případě, že hlavička X-Loop obsahuje něco, co by obsahovat neměla. Vám zpráva přijde tak jak tak, jen by se mohlo stát, že přestože měla být odeslána autoodpověď, tak odeslána nebyla. To poznáte na první pohled, protože náš mailový server přidává na první řádek těla zprávy, na kterou odpověděl odpovídač informaci o tom, že na zprávu byla zaslána odpověď uložená v příslušném souboru. Pokud tento řádek ve zprávě chybí, potom k autoodpovědi nedošlo.

@2003 Richard Ruibar, www.kom.cz