www.kom.cz Zákaznická podpora

Struktura souborů

Domovský adresář uživatele * Výchozí struktura souborů * Účel adresářů * /cgi-bin * /www * /stats * Kam se soubory

      Každému uživateli (zákazníkovi) je ihned po aktivaci služby vytvořen tzv. domovský adresář. V odborné literatuře se často označuje zkráceně pomocí znaku tilda, tedy ~ . Stejně je tomu i na našem schematickém obrázku a níže v textu. Váš domovský adresář je určen pouze pro Vás, nikdo jiný do něj nemá přístup. Pokud si přejete některé své dokumenty zpřístupnit světu, ukládejte je do adresáře /www nebo /cgi-bin, ve kterém je hledá webový server Apache. Soubory uložené v jiných adresářích jsou světu nepřístupné.
      Ihned po vytvoření obsahuje váš ~ tyto podadresáře:

/etc, /bin, /usr, /lib - systémové adresáře, sem žádné soubory neukládejte, mohli by jste o ně přijít, při aktualizaci systému.
/www - zde je místo pro uložení vašich webových stránek.
/cgi-bin - adresář pro CGI skripty.
/stats - adresář do kterého náš automat ukládá statistické zprávy o návštěvnosti vašeho sídla. Zde je vytvořen po aktivaci služby. Protože není v adresáři /www znamená to, že zprávy nejsou přístupné skrze prohlížeč. Můžete si je ale stahovat pomocí FTP a prohlížet na svém stroji.
      Pokud si přejete mít přístupné statistiky i skrze web, proveďte změnu nastavení statistických služeb prostřednictvím Řídícího panelu. Nejprve vytvořete adresáře někde v /www a poté zadejte v ŘP nové cesty k nim.

@2003 Richard Ruibar, www.kom.cz